10. Het Dikke Torentje werd in 1921 prachtig gerestaureerd; het interieur van vóór de brand (zie foto) verschilt weinig van het huidige. Veel oude voorwerpen treft men ook nu nog in het kerkje aan. Zo ligt er op de kansel een in 1845 door de douairière J.L. van Tets-Huydecoper van Maarseveen (bewoonster van kasteel Groeneveld) geschonken bijbel en ook het avondmaalstel is haar geschenk. In de toren zit een prachtig oud uurwerk en er hangen twee oude klokken (de Pietersklok en een kleinere klok; beide uit 1637). Rechts staat de welbespraakte dominee Ynzonides.