21. De rooms-katholieke St.-Nicolaaskerk kwam in plaats van een van 1744 daterende schuurkerk. In 1819, toen er wat meer vrijheid van godsdienst was, verzocht het rooms-katholieke kerkbestuur om over de hervormde Nicolaaskerk te mogen beschikken. Een nieuwe kerk zou hun namelijk veertigduizend gulden gaan kosten en bovendien was tweeŽnzestig procent van de Eemnessers katholiek! Na afwijzing van het verzoek maakte men alsnog bouwplannen. In 1843 kreeg men enige grond van de gemeente en voor drieŽntwintigduizend gulden werd in 1845 de kerk gebouwd (met tienduizend gulden vrijwillige bijdragen en drieduizend gulden rijkssubsidie).