29. Links: de katholieke St.-Nicolaaskerk die, compleet met toren en daarvoor liggende pastorie, in 1845 werd gebouwd. In 1873 werd de rechter zijvleugel (kapelanie) bijgebouwd. Deze zogenaamde "Waterstaatskerk" werd in 1927 tijdens het pastoraat van pastoor Müter grondig gerestaureerd (nieuw gewelf, tegelpaden, nieuwe banken). Rechts: de uit de veertiende eeuw daterende hervormde Nicolaaskerk, waarvan de toren (1525) een in de hele omgeving goed zichtbaar punt is. Onder: de haven (omstreeks 1930) die in 1589 werd gegraven onder heftige protesten van de stad Amersfoort, die zich bedreigd voelde in haar handel. In 1953 is de vaart en haven buiten gebruik gesteld door het afsluiten van de sluis. Deze haventak werd in 1964 gedempt.