30. Naast de katholieke kerk woonden in vroeger dagen Jan Schouten en zijn vrouw Gijsie van Wegen. Op deze ansichtkaart (een uit de serie van karakteristieke Eemnesser tafereeltjes) staat Jan Schouten met zijn schoonzus Wous van Wegen, die op het hoofd de zogenaamde oorijzermuts ("vierkante muts") draagt. De knipmuts ("pink met de horens"), de kap (muts met geplooide kraag en spelden en naalden) waren de andere vrouwendrachten. Soms zag men ook de "pijpjesmuts", maar dit was de dracht van vrouwen die uit Hoogland afkomstig waren.