31. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd ten behoeve van de ouderen onder de gevluchte Belgen de villa op Wakkerendijk 44 gehuurd en ingericht als bejaardentehuis. Het werd het "St.-Dominicusgesticht" genoemd. De leiding van het tehuis had bakker André Verdonck met zijn echtgenote. Op deze foto zitten ze beide aan weerskanten van pater Thomas van den Brink o.p. uit Laren, die de aalmoezenier van de Belgen was. Deze schreef een boekje over zijn werk: "De Belgen in Nederland tijdens de Oorlogsjaren", waarin de hier afgedrukte foto voorkomt. Het huis, waar dokter Weitjens een verdieping op liet bouwen, is na hem bewoond geweest door de dokters Warmoltz, Duijster, Snijder en Casparis.