40. In 1923 werd het elektrisch gemaal in dienst gesteld, ter vervanging van het stoomgemaal, dat in 1883 in de plaats was gekomen van een schepradwatermolen. Het huisje rechts, in 1958 afgebroken en in andere vorm herbouwd, staat op de fundering van die molen. De sluis werd bij het graven van de vaart (1589) aangelegd. In 1953 is zij buiten bedrijf gesteld. Op een boerderij links woonde de watermolenaar. Bij noordwesterstorm moest hij de dijkwacht in het dorp waarschuwen (wit licht: water tot aan de kruin van de zomerdijk en rood licht: overstromend water).