49. Op de Wakkerendijk bij de Kerkstraat passeert de optocht ter viering van het honderdjarig koninkrijk (1913) café "De Lindeboom" (links bij de lindeboom). Het grote huis op de hoek van de Kerkstraat was van Jaap en Jan Groen die metselaar waren. De fotograaf stond bij het maken van deze foto voor het huis van de Periers, nu bewoond door oud-huisarts Beijerinck. Rechts staat Mienmeu Perier of vrouw Jongerden, links in het mennegat Elbertje Heek. Vooraan in de stoet loopt rechts veldwachter C. van Duijne en naast hem jachtopziener Woudenberg.