51. De Kerkstraat van rond 1915. Het huisje rechts (no. 2) was de bakkerij van Hilhorst. Daarnaast (no. 2A) woonde Ruizendaal, dan (no. 4) Everts de smid en Piet Majoor. Vervolgens (no. 6) Daatje Nagel (kruidenierswaren) en iets verder Teus Roodhart (kolenboer). Achteraan was de oude hervormde pastorie. Links zien we nog net het nu herbouwde "Hooge Huis" (no. 3 en 3A), volgens overlevering vroeger een klooster maar waarschijnlijker het woonhuis van "klopjes" en daarnaast (no. 5) het café van Jan Eek, de opvolger van Van Geer en dan volgde Woudenberg.