59. Vanaf de tol aan de Laarderweg was de dijk z te zien. De grillige lindeboom staat voor de herberg "De Lindeboom", die in 1938 plaats moest maken voor de ambtswoning van de burgemeester. Vroeger stond er naast de herberg een nachtwakerhokje op palen (overstromingen!). De vier tot zes nachtwakers (onder anderen Gijs Nagel en Teus Roodhart) deden in de wintermaanden om half n, om drie en om vijf uur hun ronde. Ter hunner controle moesten ze op enkele plaatsen op hun route een hangslot ophangen. Zij waakten tegen brand en onraad. Veelal waren de wakers dagloners die zo in de wintermaanden niet werkloos waren. Vooraan staat Arie Heek, de bakker. Rechts van de weg een Utrechtse kleedwagen, waarmee bakker Sluiter zijn brood rondbracht.