69. De "School met den Bijbel" aan de Laarderweg werd in 1883 opgericht en was tot 1901 een eenmansschool. Meester Leebeek, hier links op deze van 1910 daterende foto, kreeg er in dat jaar een leerkracht bij, die samen met hem in één lokaal les gaf. In 1909 kon de school met één lokaal worden uitgebreid. Juffrouw Starkenburg, rechts op de foto, kwam in de nieuwe klas. Enkele namen van kinderen: Bos, Kuit, Mol, Rozenberg, Scherpenzeel en Woudenberg. In 1970 werd een nieuw gebouw aan de Ploeglaan betrokken, waar in 1983 bij gelegenheid van het eeuwfeest de oude gevelsteen werd aangebracht. Nu maakt deze school deel uit van de clusterschool aan de Vierkante Bosjes.