70. De Laarderweg, in vroeger jaren Meensteeg, Minnesteeg of Gemeentesteeg genaamd, was een landelijke weg met weinig huizen erlangs. Alleen ter hoogte van de Molenweg was vanouds wat bebouwing. De algemene begraafplaats werd, een jaar na het rooms-katholieke kerkhof, in 1828 aangelegd. Deze foto is gemaakt ter hoogte van nummer 27. Beide huisjes (nr 25 en 23) staan er nog bijna ongewijzigd. Zij werden, evenals de meeste huizen langs deze weg, in het begin van de vorige eeuw gebouwd. In 1999 zijn de drie woningen op de lijst van gemeentemonumenten geplaatst als voorbeeld van de bouw met "mansardekap". In het midden komt agent Van Apeldoorn aanrijden. De man op de voorgrond is beheerder postkantoor Jo Harmsen; op de kar zit Van der Wardt.