9. De aan St.-Petrus gewijde vijftiende-eeuwse kerk van Eemnes-Binnen, tot voor kort een hervormde kerk, werd kort na het verkrijgen van het stadsrecht (1439) door de Binnendijkers gebouwd. Nu nog aanwezige herinneringen aan het verleden zijn: een oude grafsteen met vermanende tekst over de spoelkunst in het voorportaal en diverse grafstenen, waaronder die van "Andreas Mamuchet van Houdringen", die in de tweede helft van de zeventiende eeuw de hofstede "Groeneveld" kocht. Zijn zoon Maurits startte in 1703 de bouw van het kasteel Groeneveld, dat rond 1750 zijn huidige vorm kreeg. Helaas is deze laatste grafsteen bij een verbouwing onder de betonvloer verdwenen. Bij de laatste verbouwing in 2013 is een muurschildering ontdekt.

Aangepast 26-09-2017